top of page
Home: Welcome

Algemene voorwaarden

Shoots

1.1 Indien een shoot wordt geboekt/gereserveerd bij Nikki India, ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

1.2 De fotoshoots vinden plaats in overleg met Nikki India op een samen overeengekomen dag, locatie en tijdstip.

1.3 De baby/zwanger/kind/familie shoots duren gemiddeld 1-2 uur.

1.4 Styling gebeurt in overleg. De stijl moet aansluiten bij de klant maar wel kloppend zijn voor mijn visie.

1.5 Er mag eventueel een tweede persoon meekomen die helpt met de styling.

1.6 Het is niet toegestaan om zelf filmpjes of foto's te maken tijdens de shoot zonder dit eerst te overleggen.

1.7 Kom op tijd. Indien je te laat bent kan het gebeuren dat dit van de shoot tijd wordt afgetrokken, ivm andere klanten.

1.8 Vul direct het online ontvangen gegevensformulier in. Dit is een onderdeel van de boeking. 

1.9 Nikki India kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gedrag van het 'model' tijdens de shoot. Dit betekent dat ik niet kan garanderen dat bijvoorbeeld het kindje lacht, het taartje smasht, spettert in bad, poseert, etc.

Gezondheid

2.1 Bij elke vorm van ziekte/verkoudheid die kunnen duiden op COVID-19 gaat de shoot niet door. Deze wordt dan in overleg verplaatst. Laat direct weten indien mogelijk wanneer symptomen zich voordoen.

2.2 Mocht er contact zijn geweest met een persoon die besmet is (geweest) met COVID-19, zal er pas na 14 dagen een afspraak worden ingepland.

2.3 Bij alle symptomen die duiden op een besmettelijke ziekte zoals o.a. waterpokken gaat de shoot niet door. Deze wordt dan in overleg verplaatst. Laat direct weten indien mogelijk wanneer symptomen zich voordoen.

2.4 Indien Nikki India ziek is, zal zij dit zo snel mogelijk laten weten. Er wordt dan in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.

 

Betaling & annulering

3.1 De aanbetaling van €200,- dient na het vastleggen van de datum te geschieden. Dit bedrag is niet restitueerbaar en er zijn geen uitzonderingen op deze regel.

3.2 Na het inzien van het online keuze album kan het pakket geüpgraded worden en er kunnen losse foto's worden aangeschaft. Pas na deze betaling worden de gekozen foto's bewerkt en opgeleverd.

3.3 Wegens punt 3.2, gaat het oplever termijn in vanaf het moment dat de foto's gekozen zijn. Duurt het kiezen van de foto's echter langer dan 7 dagen na oplevering keuze album kan ik geen termijn meer geven en kan het tot 3 maanden duren voordat zij worden afgeleverd. Dit vanwege de ingeplande bewerk tijd en opeenvolgende shoots.

3.4 De geboekte shoot kan tot 14 dagen voor afgesproken datum geannuleerd worden. Zie echter punt 3.1. Hierna kan de geboekte shoot alleen in goed overleg verplaatst worden. Het bronzen pakket dient voldaan te zijn op de dag van de oorspronkelijke shoot, voordat er een vervangende datum wordt afgesproken. Alle kosten die gemaakt zijn zoals speciale ballonnen, outfits, bloemen, etc zullen volledig voor rekening komen van de klant en is dus niet inbegrepen in de aanbetaling. Indien je ervoor kiest de geboekte shoot niet meer te willen, zal na dit termijn dus het volledige bedrag betaald moeten worden.

 

Digitale bestanden

4.1 Na de shoot ontvang je een link naar een gepersonaliseerd online keuze album waar een grote selectie van de foto's staan. Deze foto's zijn onbewerkt en bevatten een groot logo. In dit album wordt het aantal foto's gekozen, passend bij het gewenste pakket. Je ontvangt dus enkel deze gekozen foto's. Het online keuze album verdwijnt na oplevering van de bewerkte foto's.

4.2 Het is streng verboden screenshots te nemen van het bij punt 4.1 benoemde album. Ook mogen deze foto's op geen enkele manier opgeslagen worden. Indien dit wel gebeurt zal er per foto een bedrag van €20,- in rekening gebracht worden waarna de foto alsnog onmiddellijk verwijdert dient te worden.

4.3 Wens je meer foto's te ontvangen van de shoot kan dit voor een bedrag van €15,- of €20,- per foto (afhankelijk van het type shoot) of het pakket kan geüpgraded worden.

4.4 Alle digitale bestanden zijn bewerkt en van hoge kwaliteit en resolutie. Het is niet mogelijk om onbewerkte RAW bestanden te kopen.

4.5 De foto's worden verzonden via We-Transfer en je ontvangt dit per mail. Indien er gekozen is voor het gouden pakket worden de foto's ook nog op een USB-stick gezet, welke opgehaald kan worden in de studio.

4.6 Indien je de digitale bestanden krijgt, heb je het gebruiksrecht, niet het auteursrecht. Je mag het voor eigen gebruik delen, afdrukken en kopiëren. Het is niet toegestaan om in te sturen naar b.v. een fotowedstrijd of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

4.7 Het auteursrecht van de foto blijft ten alle tijden van Nikki India Photography.

4.8 Het is niet toegestaan om de foto's te bewerken op wat voor manier ook en anders te maken dan dat ze zijn aangeleverd. Het gebruik van filters etc is niet toegestaan.

Privacy

5.1 Nikki India zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens en deze niet doorgeven aan derden of openbaar maken.

5.2 Alle bestanden kunnen gebruikt worden voor commerciële en promotionele doeleinden door Nikki India waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, wedstrijden en flyers. Indien je dit niet wilt, dient dit nadrukkelijk per mail voor aanvang shoot gemeld te zijn. 

5.3 Voor een zwangerschapsfotoshoot is er vanaf het moment ontvangen digitale bestanden exact 24 uur aanvullende tijd om foto's waarbij je veel huid/bloot ziet terug te trekken voor bij punt 5.2 genoemde doeleinden. Indien je hier gebruik van wilt maken, dient nadrukkelijk per mail aangegeven te worden welke foto's teruggetrokken worden. Indien vooraf geen bezwaar is gemaakt, geldt dit dus alleen voor huid/naakt foto's.

bottom of page